SPRåK :
European citizens' initiative
registrerat på:
Framställningen avslutades den 2 oktober.

Tack för att du registrerade dig!

Vi publicerar snart resultaten

Avslöja din mat

Be Europa att skydda vår hälsa och förhindra livsmedelsbedrägerier

Vi uppmanar EU-kommisionen att införa en obligatorisk ursprungsdeklaration för alla livsmedelsprodukter:


För att skydda vår hälsa

Tillsättning, förfalskning och avsiktlig felmärkning av livsmedelsprodukter utgör en risk för vår hälsa, särskilt när allergiframkallande eller till och med giftiga ingredienser av okänt ursprung används för att ersätta dyrare ingredienser. En klar etikett som anger ingrediensernas ursprung bidrar till att förhindra och ta itu med livsmedelsskandaler som äventyrar folkhälsan.

För att förhindra livsmedelsbedrägerier

I Europa bedöms livsmedelsbedrägerier orsaka skador på upp till 12 miljarder euro per år och detta fenomen har ökat under de senaste årtiondena. Den obligatoriska ursprungsdeklarationen på livsmedelsetiketter bidrar till att förhindra förfalskningar och orättvisa affärsmetoder som skadar den inre marknaden och nationella ekonomier.

För att garantera kundernas rätt till information

EU-medborgare har rätten att skyddas och ta emot korrekt information om livsmedel som de vill köpa. För att kunna göra välunderrättade val måste konsumenterna veta var produkterna skördas och omvandlas, ingrediensernas ursprung och mer information om produktions- och bearbetningsmetoder.


Det första målet med livsmedelsmärkning är att ge konsumenterna en följdriktig och klar information så att de kan göra välunderrättade val. Konsumentens informationsförfrågan om livsmedlets ursprungsort blir alltmer viktig men enligt gällande lagstiftning finns det en stor möjlighet att konsumenterna vilseleds och utsätts för livsmedelsbedrägerier.

I detta skede ska ursprunget alltid markeras för följande livsmedel: honung, olivolja, färsk frukt och grönsaker, fisk, nötkött, gris, får, get och kyckling (färskt, kylt eller fryst). För alla andra livsmedel är ursprungsmärkningen endast frivillig. Av detta skäl saknas ursprungsinformation ofta på många livsmedel som köttprodukter, mjölk, mejeriprodukter, ej beredda livsmedel och produkter bestående av en ingrediens (t.ex. mjöl eller socker).

En komplett indikation av livsmedlets ursprungsland ökar produktens transparens och kan vara ett användbart verktyg för att förhindra livsmedelsbedrägerier. Av detta skäl uppmanar vi att EU-kommissionen gör indikationen av ursprungslandet obligatorisk för att beredda och ej beredda livsmedel i cirkulation inom EU och inför mer strikta spårbarhetskrav under harmoniserade kriterier för att stärka livsmedlets säkerhet och transparens i hela livsmedelsförsörjningskedjan.

Namninsamlingens fullständiga text har publicerats i EU-kommissionens officiella register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open


EU-medborgare har rätten att föreslå lagstiftningar om frågor som EU har behörighet att lagstadga genom Det europeiska medborgarinitiativet (ECI). ECI måste stödjas av minst en miljon EU-medborgare och ett minimalt antal undertecknare krävs från minst 7 medlemsstater. Klicka här för ytterligare information: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/


Vem kan skriva under en namninsamling för ECI

För att stödja ett europeiskt medborgarinitiativ måste du vara en EU-medborgare (boende i en EU medlemsstat) och tillräckligt gammal för att rösta i val till Europaparlamentet (18 förutom i Österrike där rösträttsåldern är 16).

Varför behöver du all denna information?

Reglerna för att samla in underskrifter utarbetas av varje EU-medlemsstat. Vissa medlemsstater kräver personuppgifter som ID-kort eller pass. All information som du anger sparas på säkra servrar och kommer endast att användas för ECI:s ändamål och godkännande av din underskrift.

Vad gör ni med mina uppgifter?

Dina uppgifter krypteras först så att ingen kan komma åt dem och lagras sedan tillfälligt på en säker server i Tyskland. När en medlemsstat samlar in tillräckligt många underskrifter, överlämnas de till kompetenta nationella myndigheter som formellt kontrollerar underskrifterna. Arrangörernas duglighet att utföra dessa uppgifter på ett säkert sätt har intygats i enlighet med EU-kraven. Alla EU dataskyddsregler och -lag tillämpas.

Coldiretti

Med 1,6 miljoner medlemmar är Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) den största organisationen som representerar och bistår italienska lantbruket. Organisationen har ledande kontor i varje region och i varje italiensk provins som representerar jordbruksföretag, lantbrukarna, de professionella lantbruksföretagarna, lantbruksföreningarna, konsortierna, kooperativa föreningar, förbund och alla andra enheter och personer som arbetar inom lantbruk, fiske, livsmedel, miljö och landsbygd, på nationell, europeisk och internationell nivå.

Fondazione Campagna Amica

Campagna Amica Foundation, främjad av Coldiretti, grundades 2008 för att genomföra initiativ som syftar till att fullständigt uttrycka det italienska lantbrukets värde och ställning, genom att lyfta fram dess nyckelroll när det gäller att skydda miljön, territoriet, traditionerna och kulturen, hälsa, livsmedelssäkerhet, tillgång till livsmedel till ett rimligt pris, social aggregering och arbete.

FIC

Founded in 1968 by member Associations (some of which had exceeded 200 years of foundation and had been born in the past as confraternities, corporations or mutual aid companies of "cucinieri"), the Italian Chefs Federation consists of 120 Provincial Associations, 20 Unions Regional, numerous Associations and Foreign Delegations, which annually counting an average of 20,000 associates among Professional Chefs, Patron Chefs, Restaurateurs, Teachers and Students of Hotel Institutes of every order and degree.

FNSEA

FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) är en fransk paraplyorganisation som grundades 1946. FNSEA ansvarar för den nationella representationen av 20 000 lokala lantbruksföreningar, 12 regionala förbund med totalt 212 000 medlemmar. Det är en del av franska arbetsgivarorganisationer och professionella lantbruksorganisationer. FNSEA är strukturerad på en trefaldig representation baserad på idén att representera människor inom lantbruket (lanttbrukare, ägare, kvinnor, pensionärer), produktioner och grödor och territorier (regioner).

Families Rurales

Familles Rurales is a national association that acts in favour of families throughout the country, in rural and peri-urban areas. With 160,000 member families, 2,200 local associations, 83 departmental and regional federations, 40,000 volunteers and 17,000 employees, it is the leading family association movement in France, but also a key player in the social and solidarity economy and popular education. Familles Rurales is an established consumer protection association.

Gaia Epicheirein

GAIA EPICHEIREIN, som grundades 2014, är resultatet av en bred koalition mellan grekiska lantbrukare och kooperativa lantbruksföreningar (71 kooperativa lantbruksföreningar och förbund, 150 000 lantbrukare) som har samarbetat med partners från teknologisektorn och banksektorn för att främja visionen av en mer hållbar och konkurrenskraftig grekisk lantbruksmodell. GAIA EPICHEIREINs uppdrag är att stödja grekiska lantbrukare och kooperativa lantbruksföreningar samt hjälpa dem att göra ett kvalitetssteg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig primär sektor genom att investera i kunskap och innovation.

Green Protein

Green Protein är en idéell organisation som arbetar för en förändring av hur vi äter protein, från mindre kött och mejeriprodukter till mer växter som baljväxter, grönsaker och sädesslag. Detta är nödvändigt för att minska den globala uppvärmningen, försörja en ökande världsbefolkning med mat och för att begränsa välfärdssjukdomar och djurens lidande. Våra mål är att öka medvetenheten om detta och påverka beslutsfattare att genomföra politik som leder i rätt riktning.

Jeunes Agriculteurs

Founded in 1957, Jeunes Agriculteurs (JA) is the only French professional organization composed exclusively of young people under 35 years old. Apolitical and independent, JA represents 50,000 young farmers from all kind of production. Divided into 14 regional structures and 95 departmental structures, JA's objectives are to defend the interests of young farmers and to promote access to the farming in order to ensure the renewal of generations in agriculture.

KEPKA

KEPKA is a non-governmental, non-profit, independent consumers' organization. Established in 1982, its main activities are raising consumers' conscience in Greece and protecting consumers' rights, informing consumers on products, services, economic interests, health, nutrition, environmental problems, human rights, ethics and urging the Greek Government, the European Commission and the European Parliament to develop a consumer policy towards the improvement of the quality of the consumers' and citizens' lives.

OCU

OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) är en privat oberoende ideell organisation som syftar till att främja och försvara konsumenternas intressen. OCU:s verksamhet syftar till att vägleda konsumenterna i sina val, arbeta för att hjälpa dem att lösa sina problem inom konsumtionen av olika produkter och att tillvarata deras grundläggande rättigheter som konsumenter. Bland OCU:s aktiviteter och tjänster förespråkas stödjande åtgärder som försvarar konsumenternas intressen på nationell, europeisk och global nivå.

Qualifica Portugal

Slow Food

Slow Food är en global gräsrotsorganisation som grundades 1989 för att förhindra att lokala matkulturer och traditioner försvinner, motverka ökningen av snabbliv och bekämpa människors ständigt minskande intresse för maten de äter, varifrån den kommer och hur våra matval påverkar världen omkring oss. Sedan starten har Slow Food vuxit till en global rörelse som involverar miljontals människor i över 160 länder och arbetar för att alla ska ha tillgång till god, ren och rättvis mat.

SMA ČR

Společnost mladých agrárníků České republiky (SMA ČR) is an apolitical and non-profit voluntary organization established in 1999. It creates and support the best conditions for the development and the image of rural areas and modern agricultural businesses of young people. It represents and protects the interests and business of our members towards the state and other non govermental organisations in the Czech Republic and abroad. It provides counselling, education and promotion of our members activities. It cooperates with other organisations, enterpreneurs and goverment as well.

TILT

Tilt is a citizens’ movement demanding that the European Union works for all of us – not just a privileged few. Together, we’re making real change happen and urgently pushing for a fairer, greener Europe. The Tilt community was founded by the European Greens – and our access to Green policy experts and members of the European Parliament makes us unique. By bringing together thousands of citizens with this expertise, we make sure we have both the people power and the deep knowledge to make real change.

NSZZ Solidarność

Det självständiga autonoma fackförbundet för enskilda lantbrukare "Solidarność" - grundad 1981 - är det första och äldsta polska lantbrukarförbundet. Man vänder sig till detta för representation och försvar av värdigheten, rättigheter, enhets och yrkesmässiga intressen hos polska lantbrukare och familjelantbruk på nationell och internationell nivå. Solidarność fungerar till förmån för den ekonomiska och sociala utvecklingen i landsbygdsområden och lantbruket, och arbetar för att garantera en lämplig lönsamhet för lantbruksproduktionen.

UPA - Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderosp

"Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos" (UPA) är en professionell organisation som för tillsammans, representerar och försvarar intressen hos förvärvsarbetare inom lantbruk och djurbesättning i Spanien. UPA är den organisation som samlar den största gruppen inom lantbrukssektorn: familjelantbruk vars ägare är små och medelstora lantbrukare och boskapsuppfödare. UPA har mer än 80 000 medlemsförbund i hela Spanien: professionella lantbrukare och djuruppfödare som företräder alla sektorer och alla regioner, har i UPA den organisation som representerar dem på alla nivåer och tillhandahåller de tjänster som lantbruken kräver.

Fondazione UniVerde

UniVerde-stiftelsen grundades 2008 av den förre italienska lantbruks- och miljöministern Alfonso Pecoraro Scanio och den miljöansvarige Gianfranco Amendola och syftar till att främja spridningen av information och kunskaper om den ekologiska kulturen och att främja en förändring i livsstilen genom förverkligandet av forskning och studier, konferenser, publikationer, webbkommunikation, TV och radio, kurser och projekt.