JęZYK :
European citizens' initiative
zarejestrowana pod adresem:
Petycja zakończyła się 2 października.

Dziękujemy za rejestrację!

Wkrótce opublikujemy wyniki

Zdemaskuj swoje jedzenie

Zacznij domagać się od Europy ochrony naszego zdrowia oraz podjęcia działań z zakresu przeciwdziałania fałszowaniu żywności

European citizens' initiative zarejestrowana pod adresem:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000006

Wzywamy Komisję Europejską do wprowadzenia obowiązku deklarowania pochodzenia wszystkich produktów spożywczych:


Aby chronić nasze zdrowie

Fałszowanie, podrabianie oraz celowe niewłaściwe etykietowanie produktów spożywczych jest realnym zagrożeniem dla naszego zdrowia – zwłaszcza gdy mamy do czynienia z zastępowaniem droższych składników, składnikami o właściwościach alergennych lub nawet toksycznych, nieznanego pochodzenia. Przejrzyste etykiety bezpośrednio wskazujące pochodzenie poszczególnych składników produktu pomagają zapobiegać oraz zwalczać skandale związane z żywnością, zagrażające zdrowiu naszego społeczeństwa.

Aby przeciwdziałać fałszowaniu żywności

Szacuje się, że fałszowanie żywności w Europie powoduje szkody sięgające 12 mld EUR rocznie – przy czym należy zauważyć, że zjawisko to, w ciągu ostatnich kilku dekad uległo znacznemu nasileniu. Obowiązek informowania na etykietach o pochodzeniu żywności pomaga zapobiegać fałszerstwom oraz nieuczciwym praktykom handlowym, które nie tylko szkodzą wspólnemu rynkowi, ale również gospodarce krajowej.

Aby zagwarantować konsumentom prawo do informacji

Obywatele UE mają prawo do ochrony i otrzymywania dokładnych informacji dotyczących żywności, którą kupują. W celu zapewnienia możliwości dokonywania świadomych wyborów, konsumenci muszą posiadać dostęp do informacji o tym, gdzie dany produkt został zebrany i przetworzony, skąd pochodzą jego poszczególne składniki, a także prawo do wiedzy dotyczącej metod produkcji i przetwórstwa.


Podstawowym celem etykietowania żywności jest dostarczanie konsumentom spójnych i przejrzystych informacji, umożliwiających dokonywanie świadomych wyborów. Zapotrzebowanie konsumentów na informacje o pochodzeniu żywności nieustannie rośnie, niestety aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają również na wprowadzanie konsumentów w błąd oraz narażanie ich na oszustwa związane z fałszowaniem żywności.

Na chwilę obecną, obowiązek informowania o pochodzeniu produktu dotyczy takich artykułów spożywczych, jak: miód, oliwa z oliwek, świeże owoce i warzywa, ryby, wołowina, wieprzowina, mięso owiec, kóz oraz mięso drobiowe (świeże, schłodzone lub zamrożone). W przypadku wszystkich pozostałych artykułów spożywczych, informowanie o ich pochodzeniu jest dobrowolne. Dlatego też, w znacznej większości przypadków mamy do czynienia z brakiem informacji dotyczących pochodzenia takich artykułów spożywczych, jak produkty mięsne, mleko, przetwory mleczne, żywność nieprzetworzona oraz produkty jednoskładnikowe (jak np. mąka czy cukier).

Warto również pamiętać, że dokładne wskazanie kraju pochodzenia żywności zwiększa świadomość konsumentów związaną z produktem, a także może być użytecznym narzędziem zapobiegania fałszowaniu żywności. Z tego powodu wzywamy Komisję Europejską do wprowadzenia obowiązku informowania o kraju pochodzenia wszystkich przetworzonych oraz nieprzetworzonych produktów spożywczych dopuszczonych do obrotu na terenie UE oraz do wprowadzenia bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących identyfikowalności na podstawie ujednoliconych kryteriów, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz przejrzystości informacji w obrębie całego łańcucha dostaw żywności.

Pełny tekst petycji został opublikowany w oficjalnym rejestrze Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open


Obywatele Europy, poprzez Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO), mają prawo do składania wniosków o zmianę przepisów prawa w przypadku spraw, względem których UE posiada kompetencje prawodawcze. EIO musi uzyskać poparcie co najmniej jednego miliona obywateli UE, a petycję musi podpisać przynajmniej 7 państw członkowskich. W celu uzyskania dalszych informacji, kliknij tutaj: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/


Kto może podpisać petycję w sprawie EIO

Aby wesprzeć Europejską Inicjatywę Obywatelską musisz być obywatelem UE (mieszkającym w państwie członkowskim UE) oraz mieć ukończone 18 lat, co uprawnia Cię do oddawania swojego głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego (z wyjątkiem Austrii, gdzie wiek uprawniający do głosowania wynosi 16 lat).

Do czego te wszystkie informacje są Ci potrzebne?

Każde państwo członkowskie UE określa własne zasady dotyczące zbierania podpisów. Niektóre z państw członkowskich wymagają udostępniania danych osobowych, takich jak te znajdujące się w Twoim dowodzie osobistym lub paszporcie. Wszystkie przekazane przez Ciebie informacje zostaną zapisane na bezpiecznych serwerach i będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z EIO oraz weryfikacji Twojego podpisu.

W jaki sposób przekazane przeze mnie informacje zostaną wykorzystane?

Informacje, które nam przekażesz najpierw zostaną zaszyfrowane – w związku z czym nikt nie będzie mógł uzyskać do nich dostępu, a następnie trafią na serwer tymczasowy zlokalizowany w Niemczech. Po zebraniu przez państwo członkowskie wystarczającej liczby podpisów zostaną one przekazane właściwym organom krajowym, które dokonają ich weryfikacji formalnej. Zdolność organizatorów do bezpiecznej realizacji wspomnianych wyżej działań została poświadczona zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Zastosowanie mają wszystkie obowiązujące na terenie UE zasady oraz przepisy dotyczące ochrony danych.

Coldiretti

Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) to największa organizacja reprezentująca i wspomagająca włoskie rolnictwo, która posiada 1,6 miliona członków. Posiada biura w każdym regionie i każdej prowincji Włoch, reprezentuje przedsiębiorstwa rolnicze, samodzielnych rolników, profesjonalnych przedsiębiorców z dziedziny rolnictwa, towarzystwa rolnicze, konsorcja, spółki, stowarzyszenia oraz wszelkie inne podmioty i osoby działające w branży rolniczej, rybołówstwa, rolno-spożywczej, środowiska i obszarów wiejskich, na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Fondazione Campagna Amica

Fundacja Campagna Amica, która jest promowana przez Coldiretti, została powołana w 2008 roku w celu wdrażania inicjatyw nakierowanych na wyrażanie wartości i godności włoskiego rolnictwa, zwracania uwagi na jego kluczową rolę w ochronie środowiska, terytorium, tradycji i kultury, zdrowia, bezpieczeństwa żywności, godziwości, dostępu do żywności po uczciwej cenie, społecznego skupiania i pracy.

FIC

Founded in 1968 by member Associations (some of which had exceeded 200 years of foundation and had been born in the past as confraternities, corporations or mutual aid companies of "cucinieri"), the Italian Chefs Federation consists of 120 Provincial Associations, 20 Unions Regional, numerous Associations and Foreign Delegations, which annually counting an average of 20,000 associates among Professional Chefs, Patron Chefs, Restaurateurs, Teachers and Students of Hotel Institutes of every order and degree.

FNSEA

FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) to francuska organizacja patronacka utworzona w 1946 roku. FNSEA jest odpowiedzialna za krajową reprezentację 20 000 lokalnych związków rolniczych, 12 regionalnych federacji, w których jest łącznie 212 000 członków. Jest częścią francuskich organizacji pracodawców oraz organizacji zawodowych rolników. FNSEA posiada trójstopniową strukturę opartą na idei reprezentowania ludzi związanych z rolnictwem (rolników, właścicieli, kobiet, emerytów), produkcji i upraw oraz terytoriów (regionów).

Families Rurales

Familles Rurales is a national association that acts in favour of families throughout the country, in rural and peri-urban areas. With 160,000 member families, 2,200 local associations, 83 departmental and regional federations, 40,000 volunteers and 17,000 employees, it is the leading family association movement in France, but also a key player in the social and solidarity economy and popular education. Familles Rurales is an established consumer protection association.

Gaia Epicheirein

Utworzona w 2014 roku GAIA EPICHEIREIN to efekt szerokiej koalicji pomiędzy greckimi rolnikami a spółdzielniami rolniczymi (71 spółdzielni i stowarzyszeń rolniczych, 150 000 rolników), którzy połączyli swoje siły z partnerami z sektorów technologii i bankowego w celu promowania bardziej zrównoważonego i konkurencyjnego modelu rolnictwa greckiego. Zadaniem GAIA EPICHEIREIN jest wspieranie greckich rolników i spółdzielni rolniczych jak również pomaganie im w zapewnieniu skoku jakościowego w kierunku bardziej zrównoważonego i konkurencyjnego sektora pierwotnego poprzez inwestowanie w wiedzę i innowację.

Green Protein

Green Protein is an NGO working for a shift in protein consumption, from less meat and dairies to more plants such as legumes, vegetables and grains. This is necessary to reduce global warming, provide an increasing world population with food and for limiting welfare diseases and animal suffering. Our aims are to raise awareness about this issue and influence decision makers to implement policies that leads in the right direction.

Jeunes Agriculteurs

Founded in 1957, Jeunes Agriculteurs (JA) is the only French professional organization composed exclusively of young people under 35 years old. Apolitical and independent, JA represents 50,000 young farmers from all kind of production. Divided into 14 regional structures and 95 departmental structures, JA's objectives are to defend the interests of young farmers and to promote access to the farming in order to ensure the renewal of generations in agriculture.

KEPKA

KEPKA is a non-governmental, non-profit, independent consumers' organization. Established in 1982, its main activities are raising consumers' conscience in Greece and protecting consumers' rights, informing consumers on products, services, economic interests, health, nutrition, environmental problems, human rights, ethics and urging the Greek Government, the European Commission and the European Parliament to develop a consumer policy towards the improvement of the quality of the consumers' and citizens' lives.

OCU

OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) to prywatna, niezależna organizacja non-profit, której celem jest promowanie i ochrona interesu konsumentów. Działania OCU są nakierowane na doradzanie klientom w ich wyborach, pomaganie w rozwiązywaniu ich problemów z konsumpcją różnych produktów i zagwarantowanie im podstawowych praw jako konsumentów. W ramach swojej działalności i usług OCU prowadzi działania prawnicze mające na celu ochronę interesu konsumentów na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

Qualifica Portugal

Slow Food

Slow Food to globalna organizacja pozarządowa, która została utworzona w 1989 w celu zapobiegania zanikowi lokalnych kultur i tradycji żywieniowych, jako opór przed rozwojem szybkiego życia, spadkiem zainteresowania tym co jemy jak również tym, w jaki sposób spożywane przez nas pokarmy wpływają na świat wokół nas. Od swojego powstania organizacja Slow Food urosła do globalnego ruchu obejmującego miliony ludzi w ponad 160 krajach, pracujących aby każdy miał dostęp do dobrej, czystej i uczciwej żywności.

SMA ČR

Společnost mladých agrárníků České republiky (SMA ČR) is an apolitical and non-profit voluntary organization established in 1999. It creates and support the best conditions for the development and the image of rural areas and modern agricultural businesses of young people. It represents and protects the interests and business of our members towards the state and other non govermental organisations in the Czech Republic and abroad. It provides counselling, education and promotion of our members activities. It cooperates with other organisations, enterpreneurs and goverment as well.

TILT

Tilt is a citizens’ movement demanding that the European Union works for all of us – not just a privileged few. Together, we’re making real change happen and urgently pushing for a fairer, greener Europe. The Tilt community was founded by the European Greens – and our access to Green policy experts and members of the European Parliament makes us unique. By bringing together thousands of citizens with this expertise, we make sure we have both the people power and the deep knowledge to make real change.

NSZZ Solidarność

Niezależny związek zawodowy rolników indywidualnych „Solidarność” - został założony w 1981 roku - jest pierwszym i najstarszym polskim związkiem rolników. Został powołany w celu reprezentowania i obrony godności, praw, jedności i profesjonalnych interesów polskich rolników i gospodarstw rolniczych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Solidarność działa na rzecz rozwoju ekonomicznego i społecznego obszarów wiejskich i rolnictwa oraz podejmuje działania, aby zapewnić odpowiedni poziom rentowności produkcji rolniczej.

UPA - Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderosp

„Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos” (UPA) to profesjonalna organizacja zrzeszająca, reprezentująca i chroniąca interesy osób zawodowo trudniących się rolnictwem i hodowlą zwierząt w Hiszpanii. UPA to organizacja zrzeszająca największą grupę w sektorze rolniczym: małej i średniej wielkości gospodarstwa rodzinne i hodowcy zwierząt. UPA posiada ponad 80 000 członków w całej Hiszpanii: zawodowych rolników i hodowców z wszystkich sektorów i regionów. Organizacja UPA reprezentuje ich na wszystkich poziomach i zapewnia im usługi, których potrzebują gospodarstwa.

Fondazione UniVerde

Utworzona w 2008 roku przez byłego włoskiego ministra rolnictwa i środowiska Alfonso Pecoraro Scanio oraz wyższego urzędnika administracji państwowej ds. środowiska Gianfranco Amendola, Fundacja UniVerde ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury ekologicznej oraz promowanie zmiany stylu życia, poprzez realizowanie badań i studiów, konferencji, publikacji, komunikacji internetowej, telewizyjnej i radiowej, kursów i projektów szkoleniowych.