LANGUAGE :
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών:
Η αναφορά ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου.

Ευχαριστώ για την εγγραφή!

Σύντομα θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα

ΜΑΘΕ ΤΙ ΤΡΩΣ

Ζητήστε από την Ευρώπη να προστατέψει την υγεία μας και να αποτρέψει τις διατροφικές απάτες

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000006

Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα:


Να προστατέψει την υγεία μας

Η νόθευση, η απομίμηση και η σκόπιμη παραπλανητική επισήμανση των τροφίμων συνιστούν κίνδυνο για την υγεία μας, ιδιαίτερα όταν αλλεργιογόνα ή ακόμα και τοξικά συστατικά άγνωστης προέλευσης χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τα πιο ακριβά συστατικά. Μια σαφής επισήμανση που αναφέρει την προέλευση των συστατικών βοηθά στην αποτροπή και αντιμετώπιση διατροφικών σκανδάλων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Να αποτρέψει τις διατροφικές απάτες

Στην Ευρώπη, οι διατροφικές απάτες υπολογίζεται ότι προξενούν ζημίες που ανέρχονται σε έως 12 δις € ετησίως και το φαινόμενο έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η υποχρεωτική ένδειξη προέλευσης στις επισημάνσεις τροφίμων συμβάλλει στην αποτροπή νοθεύσεων και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που βλάπτουν την κοινή αγορά αλλά και τις εθνικές οικονομίες.

Να εγγυηθεί το δικαίωμα των καταναλωτών για πληροφόρηση

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να προστατεύονται και να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες για τα τρόφιμα που επιλέγουν να αγοράσουν. Προκειμένου να κάνουν επιλογές κατόπιν ενημέρωσης, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πού λαμβάνει χώρα η καλλιέργεια και η επεξεργασία των προϊόντων, την προέλευση των συστατικών και να έχουν περισσότερες πληροφορίες για τις μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας.


Πρωταρχικός στόχος της επισήμανσης τροφίμων είναι να παρέχεται στους καταναλωτές πληροφόρηση που χαρακτηρίζεται από συνέπεια και διαφάνεια ώστε να τους επιτρέπει να κάνουν επιλογές κατόπιν ενημέρωσης. Η απαίτηση των καταναλωτών για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο προέλευσης των τροφίμων γίνεται ολοένα πιο σημαντική, ωστόσο, οι τρέχοντες κανονισμοί αφήνουν σημαντικά περιθώρια στο ενδεχόμενο παραπλάνησης και έκθεσης των καταναλωτών σε διατροφικές απάτες.

Σε αυτό το στάδιο, η προέλευση πρέπει να επισημαίνεται πάντοτε για τα εξής τρόφιμα: μέλι, ελαιόλαδο, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ψάρι, βοδινό κρέας, χοιρινό κρέας, κρέας αιγοπροβάτων και πουλερικών (φρέσκο, ψυγμένο και κατεψυγμένο). Για όλα τα λοιπά τρόφιμα, η επισήμανση της προέλευσης είναι απλώς προαιρετική. Για αυτόν τον λόγο, οι πληροφορίες για την προέλευση σε μεγάλο βαθμό απουσιάζουν σε πληθώρα τροφίμωνόπως στα προϊόντα με βάση το κρέας, το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό (π.χ. αλεύρι ή ζάχαρη).

Η πλήρης ένδειξη της χώρας προέλευσης των τροφίμων αυξάνει τη διαφάνεια του προϊόντος και μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή της διατροφικής απάτης. Για αυτόν τον λόγο, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική την ένδειξη της χώρας προέλευσης για όλα τα επεξεργασμένα και μη επεξεργασμένα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην ΕΕ και να εισαγάγει αυστηρότερες απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας στο πλαίσιο εναρμονισμένων κριτηρίων προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια και τη διαφάνεια των τροφίμων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού των τροφίμων.

Το πλήρες κείμενο της πρωτοβουλίας δημοσιεύεται στο επίσημο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open


Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν νομοθετικές προτάσεις σε θέματα επί των οποίων η ΕΕ έχει νομοθετική αρμοδιότητα, μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI). Η ECI πρέπει να έχει τη στήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ και ένα ελάχιστο κατώτατο όριο υπογραφόντων απαιτείται από τουλάχιστον επτά Κράτη Μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/


Ποιος μπορεί να υπογράψει μια πρωτοβουλία της ECI

Για να υποστηρίξετε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ (κάτοικος σε κράτος μέλος της ΕΕ) και να έχετε συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία που σας επιτρέπει να ψηφίζετε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18 ετών, εξαιρουμένης της Αυστρίας όπου η ηλικία ψήφου είναι τα 16 έτη).

Γιατί χρειάζεστε όλα αυτά τα στοιχεία;

Οι κανόνες για τη συλλογή υπογραφών θεσπίζονται από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Μερικά κράτη μέλη απαιτούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όλα τα στοιχεία που εισάγετε θα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της ECI και για την επαλήθευση της υπογραφής σας.

Τι θα κάνετε με τα στοιχεία μου;

Τα στοιχεία σας αρχικά κρυπτογραφούνται ώστε κανείς να μην μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά και αποθηκεύονται προσωρινά σε έναν ασφαλή διακομιστή στη Γερμανία. Μόλις ένα κράτος μέλος συλλέξει αρκετές υπογραφές, αυτές παραδίδονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές που θα προχωρήσουν σε τυπική επαλήθευση των υπογραφών. Η ικανότητα των διοργανωτών να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες με ασφάλεια έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και οι νόμοι της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων.

Coldiretti

Με 1,6 εκατομμύρια μέλη, η Coldiretti (Εθνική Συνομοσπονδία Καλλιεργητών) είναι η μεγαλύτερη οργάνωση που εκπροσωπεί και συνδράμει την ιταλική γεωργία. Μέσω των γραφείων της σε κάθε ιταλική περιφέρεια και επαρχία, εκπροσωπεί τις γεωργικές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους γεωργούς, τους επαγγελματίες επιχειρηματίες του γεωργικού τομέα, τις γεωργικές οργανώσεις, τις συμπράξεις, τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας, των γεωργικών ειδών διατροφής, του περιβάλλοντος και της αγροτικής δραστηριότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Fondazione Campagna Amica

Με την ώθηση της Coldiretti, το Ίδρυμα Campagna Amica συστάθηκε το 2008 για την εφαρμογή πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πλήρη έκφραση της αξίας και αξιοπρέπειας της ιταλικής γεωργίας, δίνοντας έμφαση στον σημαντικό ρόλο της για την προστασία του περιβάλλοντος, των περιοχών, των παραδόσεων και του πολιτισμού, της υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων, της ισότητας, της πρόσβασης σε τρόφιμα σε δίκαιες τιμές, της κοινωνικής συσσωμάτωσης και της εργασίας.

FIC

Founded in 1968 by member Associations (some of which had exceeded 200 years of foundation and had been born in the past as confraternities, corporations or mutual aid companies of "cucinieri"), the Italian Chefs Federation consists of 120 Provincial Associations, 20 Unions Regional, numerous Associations and Foreign Delegations, which annually counting an average of 20,000 associates among Professional Chefs, Patron Chefs, Restaurateurs, Teachers and Students of Hotel Institutes of every order and degree.

FNSEA

Η FNSEA (Εθνική Ομοσπονδία Γεωργικών Ενώσεων) είναι ένας γαλλικός οργανισμός «ομπρέλα» που ιδρύθηκε το 1946. Η FNSEA διαχειρίζεται την εκπροσώπηση, σε εθνικό επίπεδο, 20.000 τοπικών γεωργικών σωματείων, 12 περιφερειακών ομοσπονδιών και αριθμεί 212.000 μέλη συνολικά. Ανήκει στις γαλλικές οργανώσεις εργοδοτών και στους επαγγελματικούς γεωργικούς οργανισμούς. Η FNSEA διαρθρώνεται στο πλαίσιο μιας τριπλής εκπροσώπησης που βασίζεται στην ιδέα της εκπροσώπησης των ατόμων στη γεωργία (γεωργοί, ιδιοκτήτες, γυναίκες, συνταξιούχοι), της παραγωγής και των καλλιεργειών και των περιοχών (περιφέρειες).

Families Rurales

Familles Rurales is a national association that acts in favour of families throughout the country, in rural and peri-urban areas. With 160,000 member families, 2,200 local associations, 83 departmental and regional federations, 40,000 volunteers and 17,000 employees, it is the leading family association movement in France, but also a key player in the social and solidarity economy and popular education. Familles Rurales is an established consumer protection association.

Gaia Epicheirein

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, που ιδρύθηκε το 2014, είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου συνασπισμού Ελλήνων αγροτών και συνεταιρισμών (71 γεωργικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις, 150.000 γεωργοί) που συνεργάζονται με εταίρους από τον τομέα της τεχνολογίας και της τραπεζικής προκειμένου να προαγάγουν το όραμα ενός πιο αειφόρου και ανταγωνιστικού ελληνικού αγροτικού μοντέλου. Αποστολή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι να παρέχει υποστήριξη στους Έλληνες γεωργούς και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς και να τους βοηθήσει να κάνουν ποιοτικά άλματα προς έναν πιο αειφόρο και ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα επενδύοντας στη γνώση και την καινοτομία.

Green Protein

Green Protein is an NGO working for a shift in protein consumption, from less meat and dairies to more plants such as legumes, vegetables and grains. This is necessary to reduce global warming, provide an increasing world population with food and for limiting welfare diseases and animal suffering. Our aims are to raise awareness about this issue and influence decision makers to implement policies that leads in the right direction.

Jeunes Agriculteurs

Founded in 1957, Jeunes Agriculteurs (JA) is the only French professional organization composed exclusively of young people under 35 years old. Apolitical and independent, JA represents 50,000 young farmers from all kind of production. Divided into 14 regional structures and 95 departmental structures, JA's objectives are to defend the interests of young farmers and to promote access to the farming in order to ensure the renewal of generations in agriculture.

KEPKA

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών – είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, πανελλαδική Ένωση Καταναλωτών. Ιδρύθηκε το 1982, αγωνίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία του καταναλωτή δεν επιτυγχάνεται με μεμονωμένους νόμους, αλλά μέσω της ενσωμάτωσης της προστασίας αυτής σε όλη τη νομοθεσία, εκπροσωπούμε τους καταναλωτές και παρεμβαίνουμε, σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο και σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

OCU

Η OCU (Οργάνωση Καταναλωτών και Χρηστών) είναι μια ιδιωτική, ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει στόχο την προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Οι δράσεις της OCU εστιάζουν στην παροχή καθοδήγησης προς τους καταναλωτές σχετικά με τις επιλογές τους, βοηθώντας τους να λύσουν προβλήματα που αφορούν την κατανάλωση διάφορων προϊόντων και να διεκδικήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως καταναλωτές. Μεταξύ των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της, η OCU διεξάγει δράσεις προώθησης για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Qualifica Portugal

QUALIFICA/ oriGIn Portugal is an association between Municipalities, Producers Groups, Producers, experts, cultural groups and Rural development associations whose work aims to valuate, qualify, protect, promote and dignify the identity of the Portuguese Traditional Products and subsequently their producers and territory.

Slow Food

Το κίνημα του Slow Food (αργό φαγητό) είναι μια παγκόσμια οργάνωση βάσης που ιδρύθηκε το 1989 με στόχο να αποτρέψει την εξαφάνιση της τοπικής διατροφικής κουλτούρας και των παραδόσεων, να δράσει στον αντίποδα του αυξούμενου «γρήγορου» τρόπου ζωής και να καταπολεμήσει το μειούμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων στο φαγητό που καταναλώνουν, την προέλευσή του και τον τρόπο με τον οποίο οι διατροφικές επιλογές μας επηρεάζουν τον κόσμο γύρω μας. Έκτοτε, το Slow Food αναπτύχθηκε σε ένα παγκόσμιο κίνημα με εκατομμύρια μέλη σε πάνω από 160 χώρες και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει πρόσβαση σε καλό, καθαρό φαγητό, παραγόμενο με δίκαιες μεθόδους.

SMA ČR

Společnost mladých agrárníků České republiky (SMA ČR) is an apolitical and non-profit voluntary organization established in 1999. It creates and support the best conditions for the development and the image of rural areas and modern agricultural businesses of young people. It represents and protects the interests and business of our members towards the state and other non govermental organisations in the Czech Republic and abroad. It provides counselling, education and promotion of our members activities. It cooperates with other organisations, enterpreneurs and goverment as well.

TILT

Tilt is a citizens’ movement demanding that the European Union works for all of us – not just a privileged few. Together, we’re making real change happen and urgently pushing for a fairer, greener Europe. The Tilt community was founded by the European Greens – and our access to Green policy experts and members of the European Parliament makes us unique. By bringing together thousands of citizens with this expertise, we make sure we have both the people power and the deep knowledge to make real change.

NSZZ Solidarność

Το ανεξάρτητο και αυτόνομο σωματείο αυτοαπασχολούμενων γεωργών «Solidarność», το οποίο ιδρύθηκε το 1981, είναι το πρώτο και παλαιότερο σωματείο των Πολωνών γεωργών. Καλείται να εκπροσωπήσει και να προασπίσει την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα, την ενότητα και τα επαγγελματικά συμφέροντα των Πολωνών γεωργών και των οικογενειακών αγροκτημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Solidarność λειτουργεί προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και της γεωργίας και εργάζεται με στόχο να διασφαλίσει την αποδοτικότητα της γεωργικής παραγωγής σε ικανοποιητικό επίπεδο.

UPA - Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderosp

Η UPA (Ένωση Μικροκαλλιεργητών και Μικρών Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων) είναι μια επαγγελματική οργάνωση που ενώνει, εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επαγγελματιών του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα στην Ισπανία. Η UPA είναι η οργάνωση που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη ομάδα του αγροτικού τομέα: τις οικογενειακές επιχειρήσεις που ανήκουν σε μικρομεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Η UPA αριθμεί πάνω από 80.000 μέλη σε ολόκληρη την Ισπανία: επαγγελματίες γεωργούς και κτηνοτρόφους από όλους τους τομείς και τις περιοχές οι οποίοι έχουν βρει στην UPA την οργάνωση που τους εκπροσωπεί σε όλα τα επίπεδα και παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούν τα αγροκτήματα.

Fondazione UniVerde

Το ίδρυμα Univerde, το οποίο ιδρύθηκε το 2008 από τον Alfonso Pecoraro Scanio, τέως Υπουργό Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Ιταλίας, και τον Gianfranco Amendola, βουλευτή των Πρασίνων, στοχεύει στη διάδοση πληροφοριών και γνώσης για τον οικολογικό πολιτισμό και στην προώθηση της αλλαγής στον τρόπο ζωής μέσω της διεξαγωγής έρευνας και μελετών, συνεδρίων, εκδόσεων, ιντερνετικής επικοινωνίας, των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μέσων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων.